Egyéb polgári nemperes eljárások

 

A polgári eljárások másik ága a peres eljárás mellett a nemperes eljárás. Az igény érvényesítésének útját a mindenkor hatályos jogszabályi környezet határozza meg, amely alapján bizonyos egyszerűbb, sürgősebb ügyek gyors és költséghatékony elintézése érdekében a bíróság, illetve a közjegyző nemperes eljárást folytat le a peres eljárástól eltérő szabályok alapján.

Közjegyző hatáskörébe tartózó, a gyakorlatban sűrűn előforduló és bizonyos esetekben kötelező pert megelőző eljárás a pénzkövetelések gyors, hatékony behajtására irányul a fizetési meghagyásos eljárás vagy a perelhárító, perelőkészítő előzetes bizonyítás elrendelése illetve igazságügyi szakértő kirendelése. Bírósági hatáskörbe tartozik ugyanakkor az apaság vélelmének megdöntése nemperes eljárásban vagy a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárás.

Amennyiben nemperes eljárás elindítása vagy folyamatban lévő eljárásban történő jogi képviselet ellátása vált szükségesség Irodám rendelkezésére áll különös tekintettel arra, hogy praxisomban kiemelt figyelmet fordítok a gyors és hatékony ügyintézésre.