Polgári peres eljárások

 

Ügyvédi tevékenységem gyakorlása során jelentős szerepet kap a különböző peres eljárásokban történő jogi képviselet ellátása, amely az elbirtoklási, közös tulajdon megszüntetési perektől a kártérítési, szavatossági pereken át széles skálán mozog.

Ügyfeleim előtt mindig hangsúlyozom, hogy a peres eljárás az igény érvényesítésének azon eszköze, amikor már elkerülhetetlen, hogy a személyi vagy vagyoni jellegű jogvita eldöntése érdekében az igazságszolgáltatás közreműködését kérjük, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordítok minden olyan esetben arra, amikor az ügy természete lehetővé teszi azt, hogy a problémát, a jogvitát peren kívül sikerüljön rendezni.