Ügyvédi munkadíjAz ügyvédi munkadíjról

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján az ügyvédi megbízási díjban a felek szabadon állapodnak meg és költségátalány alkalmazását is kiköthetik.

Az ügyvédi munkadíjat számos körülmény befolyásolja úgy mint, ügyérték, az időráfordítás, a tárgyalások várható száma, a munkával járó teher, székhelyen kívüli eljárás. A tisztesség és a méltányosság elveire figyelemmel a megbízási díj mértékéről és az egyéb várható költségekről a konkrét ügy megismerése után a megbízási szerződés írásban történő rögzítése, megkötése előtt előzetesen, teljeskörűen tájékoztatom a tisztelt ügyfelet.

Amennyiben adott ügyre szóló megbízás nélkül jogi tanácsadásra van szükség, arra folyamatos lehetőséget biztosítok irodámban, telefonon történt előzetes bejelentkezés alapján. A jogi tanácsadás óradíja a bejelentkezés során előre közlésre kerül, amely minden megkezdett óra alapulvételével került felszámításra.